دروس ملخصات تمارين علوم الحياة والارض الاولى اعدادي خيار فرنسية دولي

دروس ملخصات تمارين مع التصحيح علوم الحياة والارض للسنة الاولى اعدادي مسلك دولي خيار فرنسية, اضافة الى فروض و امتحانات مع التصحيح.
تخص مادة علوم الحياة والارض بالفرنسية للسنة الاولى اعدادي الدورة الأولى والثانية نقدمه بعدت صيغ وشروحات.

علوم الحياة والارض الاولى اعدادي خيار فرنسية مسلك دولي

L’exploration des milieux naturels

titleN°1N°2N°3N°4
Cours (1)iciiciiciici
Cours (2)ici---
Resumeiciici--
Exercicesiciiciici-

La respiration et milieux de vie des êtres vivants

titleN°1N°2N°3N°4
Cours (1)iciiciiciici
Cours (2)ici---
Resumeici---
Exercicesiciiciici-

L’alimentation chez les êtres vivants

titleN°1N°2N°3N°4
Cours (1)iciiciiciici
Cours (2)ici---
Resumeici---
Exercicesiciiciici-

Les relations trophiques et les équilibres naturels

titleN°1N°2N°3N°4
Cours (1)iciiciiciici
Cours (2)ici---
Resumeiciici--
Exercicesiciiciici-

Classification des êtres vivants

titleN°1N°2
Coursiciici
Resumeici---
Exercicesiciici

La sortie géologique

titleN°1N°2N°3N°4
Cours (1)iciiciiciici
Cours (2)ici---
Resumeici---
Exercicesiciiciici-

La formation des roches sédimentaires

titleN°1N°2N°3N°4
Coursiciiciiciici
Resumeici---
Exercicesiciiciici-

Construction d’une échelle des temps géologiques

titleN°1N°2N°3N°4
Coursiciiciiciici
Resumeici---
Exercicesiciici--

Les ressources hydriques

titleN°1N°2N°3N°4
Coursiciiciiciici
Resumeici---
Exercicesiciiciici-